UWAGA !!!!
Z dniem 01 lipca 2022 roku uległy zmianie przepisy Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
W związku z powyższym w zakładce "dokumenty" znajduje się link do edycji wniosków egzaminacyjnych lub pobrania ich w formacie PDF do ręcznego wypełnienia.
Prosimy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy (§6 Rozporządzenia), których kopie należy załączyć do składanego wniosku egzaminacyjnego.
Tekst Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 01 lipca 2022 r., poz. 1392), znajduje się poniżej.
KOMUNIKAT odnośnie COVID-19


UWAGA !

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. prowadzimy sprawdzanie kwalifikacji ( egzaminy w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych ) zdalnie z zachowaniem konieczności identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza.

W celu ustalenia terminu egzaminu i internetowej platformy kontaktowej, prosimy o kontakt telefoniczny ( + 48 663 748 680 ) lub mailowy : biuro@spe.lubin.pl lub prezes@spe.lubin.pl lub tomasz.radzinski@op.pl

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dz. U. poz. 695


Art. 31x.
1. Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne, których okres powołania upływa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.”

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE istnieje od 1996 r. Obecnie ma charakter ogólnokrajowy, posiada 17 oddziałów w kraju i zrzesza ponad 2000 członków, specjalistów wszystkich branż energetycznych: elektro-energetyków, ciepłowników i gazowników.
Zgodnie z zapisem statutowym Stowarzyszenie Polskich Energetyków, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo-technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania.