Do pobrania

Wnioski kwalifikacyjne - SEP:


  • uprawnienia elektro-energetyczne:
  • uprawnienia energetyczne:
  • uprawnienia gazowe:
--

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO:


--

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021r. ustalone zostało na kwotę 2800 zł. W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 828) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 280 zł .


Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto: 27 1600 1462 0008 0333 7178 3001