Do pobrania

Wnioski ON-LINE


Wnioski kwalifikacyjne - SEP format PDF


  • uprawnienia elektro-energetyczne:
    • wersja pdf: E1, D1
  • uprawnienia energetyczne:
    • wersja pdf: E2, D2
  • uprawnienia gazowe:
    • wersja pdf: E3, D3


  • Zaświadczenie pracodawcy:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. (Dz.U. z 2015r., poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024r. ustalone zostało na kwotę 4242 zł. W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust ust.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU i ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 424,20 zł .


Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto: 27 1600 1462 0008 0333 7178 3001